Läkarhuset erbjuder snabb läkarkontakt och anpassade mottagningstider efter kundens önskemål. Alla läkare har en bred kompetens inom alla de medicinska områdena, dessutom har varje läkare sitt specialområde.
 


Med vår samlade kompetens om sambandet mellan organisation, individ och hälsa vill vi vara strategisk samarbetspartner för att utveckla företag och organisationers hälsa och lönsamhet.

 


Bedriver fysioterapi, rehabilitering och idrottsverksamhet.
 


JAN NYKVIST 
ARBETSMILJÖINGENJÖR

Vår skydds- och arbetsmiljöingenjör arbetar aktivt för att säkerställa arbetsmiljön inom många områden. Arbetet hos er kan vara olika mätningar av kemikalier eller att säkerställa olika ansvarsområden och säkerheten i olika frågor.
 


MONIKA NILSSON 
SJUKGYMNAST/ERGONOM

Utför test av arbetsförmåga.
TIPPA, validiterat test.


 


INGRID HOLMSTRÖM
PSYKOLOG OCH PSYKOTERAPEUT

Har arbetat 25 år inom Jämtlands läns landsting inom barnhabilitering, barnpsykiatri, mödra- och barnhälsovård och de senaste 12 åren som primärvårdspsykolog.


 


SYLWIA FREDRICSSON
PSYKOTERAPEUT

Bedriver personalutbildning, personalutveckling, handledning samt värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.


 


MAGNUS FJÄLLMAN
AMBULANSSJUKSKÖTARE

Utbildar i Första Hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 


ANNA-LENA RITTER
MASSÖR

Masserar både privata kunder och företagskunder.