Företagshälsovård
Vår sjuksköterska Margareta Ullström ansvarar för företagshälsovården och samordnar kontakter och
åtgärder mot kunden.

Margareta samordnar bland annat träffar med
Försäkringskassan i rehabärenden och är behjälplig
i kontakt mellan anställd och företagsledning.